Arhitektura u doba rekonstrukcije

Da bi se u Prirodnjačkom muzeju (New York,USA) našla ova rekonstrukcija fosila, trebalo je da prođe između 231 i 243 miliona godina (prvi dinosaurusi su se pojavili u doba Trijasa,kada je Pangea krenula da se

5
(3)

Da bi se u Prirodnjačkom muzeju (New York,USA) našla ova rekonstrukcija fosila, trebalo je da prođe između 231 i 243 miliona godina (prvi dinosaurusi su se pojavili u doba Trijasa,kada je Pangea krenula da se cepa na prakontinente). Inače, rekonstrukcijom izumrlih živih bića na osnovu njihovih okamenjenih ostataka, bavi se nauka PALEOBIOLOGIJA.

 

Foto: Rade Kovač

REKONSTRUKCIJA KOJA TEČE

Možda je najbolja definicija rekonstrukcije: ZIDANJE IZNOVA. U te dve reči se krije filigransko i posvećeno delovanje brojnih stručnjaka, koje započinje arhiviranjem činjenica i informacija tokom vremena, o nekom objektu.

Ako govorimo o građevinama, veza sa istorijom je od krucijalne važnosti za kvalitetnu rekonstrukciju. Arhitektonska forenzika mora da prepoznaje duh vremena i duh mesta, dok je objekat stvaran, dok je trajao, i dok se urušio,slomio, uništio. Da bi ponovo postojao, u našem vremenu, rekonstruisan, neophodna je sinergija čitavog tima iskusnih eksperata od kojih su arhitekti samo jedna od karika u lancu.

 

Rekonstrukcija se prepliće sa zaštitom i konzervacijom, revitalizacijom, restauracijom i adaptacijom. Svaka grana prati svoja zlatna pravila, nekada kroz interdisciplinarno, nekada kroz multidisciplinarno sagledavanje tretiranog arhitektonskog dela.

 

Neprestane su razne rekonstrukcije u našem vremenu, i životu, uključujući i njega samog, barem kroz brojne pokušaje, manje ili više uspešne. Rekonstrukcije događaja su dvosekli mač, pa se njima ovaj put nećemo baviti, ma koliko primamljivo to deluje, osim u kontekstu arhitekture.

 

 

Foto: Rade Kovač

Foto: Rade Kovač

Foto: Rade Kovač

 

Kliknite na zvedicu za ocenu

Prosečna ocena za ovaj članak: 5 / 5. Broj ocena: 3

Trenutno nema ocena! Budite prvi koji će dati ocenu.

office@koloseummagazin.rs

NEMA KOMENTARA

POSTAVITE KOMENTAR