ISSN 2683-6122

 

Osnivač i izdavač:

Dušica Grozdanović, pr.
DAG ART STUDIO

 

Kontakt podaci:

Vladimira Popovića 50 GTC Park apartmani,
11070 Novi Beograd

+381 69 217 56 24

office@koloseummagazin.rs

www.koloseummagazin.rs

 

Marketing:

Marketing koordinator
Predrag Pakaški

+381 69 217 56 24

marketing@koloseummagazin.rs

Glavni i odgovorni urednik:

Dušica Grozdanović

 

Urednik fotografije:

Rade Kovač

 

Dizajn & PrePRESS:

Branislav Ninković
Excentric Design Studio
Beograd

 

Redakcija:

Aleksandar Marković

Bratislav Ilić

Dušica Grozdanović

Eva Vaništa Lazarević

Natalija Trifunović

Mina Esov

Sanja Spasić Đorđević

Jelena Blagojević

 

Lektorka:
Jelena Petrović

 

Saradnici:

Aleksandar Marković
Slavomir Matejić
Vladimir Jablanov
Ljubica Slavković
Ena Spahic

 

 

NASLOVNA STRANA

Branislav Ninković
dizajn EXCENTRIC Studio

Foto: PIXABAY

 

 

Štampa:

Štamparija i izdavačka kuća ‚‚Zlatna knjiga’’
Bagrdanski put bb, Jagodina

+381 35 823 14 13

Magazin izlazi četiri puta  godišnje. Sva prava izdavača zadržana. Reprodukovanje pisanih i ilustrovanih materijala, delimično ili u potpunosti, dozvoljeno je isključivo uz prethodnu pismenu saglasnost izdavača u protivnom se smatra povredom autorskih prava, te za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Za sadržaje dobijene od strane oglašivača i autora saradnika, (oglasi, fotografije i tekstovi) njihovu legalnost, tačnost i istinitost odgovara isključivo oglašivač i autor.

 

 

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

……………………………………………………………..